Reiki

L'objectiu bàsic d'un tractament Reiki, és integrar i interactuar en forma harmoniosa el Rei, l'energia de l'univers, amb el Ki, l'energia vital interna de les persones per al restabliment de la salut i / o per la modificació de les conductes, hàbits i actituds.

El Reiki actua sobre els set centres d'energia de l'ésser humà (txakres), els harmonitza i mai pot perjudicar perquè s'ajusta al que cada persona necessiti en un determinat moment.